هاست Cpanel هلند با ضمانت سرعت و کیفیت مورد رضایت شما
هاست 512 مگابایت
6,700/ماهیانه
  فضای میزبانی | 512 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 40 گیگابایت
  اکانت FTP | حداکثر 3 عدد
  اکانت ایمیل | حداکثر 3 عدد
  دیتابیس | 10 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | 2 عدد
  دامنه‌ی اضافه | 3 عدد
  دسترسی CGI | ندارد
  دامنه‌ی رایگان ir | ندارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 1 گیگابایت
9,500/ماهیانه
  فضای میزبانی | 1 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 80 گیگابایت
  اکانت FTP | حداکثر 4 عدد
  اکانت ایمیل | حداکثر 4 عدد
  دیتابیس | 13 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | 3 عدد
  دامنه‌ی اضافه | 4 عدد
  دسترسی CGI | ندارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 2 گیگابایت
11,900/ماهیانه
  فضای میزبانی | 2 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 200 گیگابایت
  اکانت FTP | حداکثر 5 عدد
  اکانت ایمیل | حداکثر 5 عدد
  دیتابیس | 16 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | 4 عدد
  دامنه‌ی اضافه | 5 عدد
  دسترسی CGI | دارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 5 گیگابایت
18,800/ماهیانه
  فضای میزبانی | 5 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 500 گیگابایت
  اکانت FTP | نامحدود
  اکانت ایمیل | نامحدود
  دیتابیس | 20 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | نامحدود
  دامنه‌ی اضافه | نامحدود
  دسترسی CGI | دارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 10 گیگابایت
23,500/ماهیانه
  فضای میزبانی | 10 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 1 ترابایت
  اکانت FTP | نامحدود
  اکانت ایمیل | نامحدود
  دیتابیس | 25 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | نامحدود
  دامنه‌ی اضافه | نامحدود
  دسترسی CGI | دارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 20 گیگابایت
34,000/ماهیانه
  فضای میزبانی | 20 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 2.5 ترابایت
  اکانت FTP | نامحدود
  اکانت ایمیل | نامحدود
  دیتابیس | 35 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | نامحدود
  دامنه‌ی اضافه | نامحدود
  دسترسی CGI | دارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
هاست 50 گیگابایت
53,000/ماهیانه
  فضای میزبانی | 50 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه | 5 ترابایت
  اکانت FTP | نامحدود
  اکانت ایمیل | نامحدود
  دیتابیس | 50 عدد
  زیردامنه | نامحدود
  پارک دامنه | نامحدود
  دامنه‌ی اضافه | نامحدود
  دسترسی CGI | دارد
  دامنه‌ی رایگان ir | سفارش سه‌ماهه
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست