از این محصولات برای اجرای وردپرس استفاده نمایید. سرعت بالا، پشتیبانی قوی، نصب رایگان وردپرس
هاست 512 مگابایت
7,900/ماهیانه
  فضای میزبانی 512 مگابایت
  پهنای باند ماهیانه 40 گیگابایت
  حداکثر 3 اکانت اف تی پی
  حداکثر 3 اکانت ایمیل
  حداکثر 10 دیتابیس
  حداکثر 2 پارک دامنه
  حداکثر 3 دامنه اضافه
  دسترسی CGI ندارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *
هاست 1 گیگابایت
10,900/ماهیانه
  فضای میزبانی 1 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه 80 گیگابایت
  حداکثر 4 اکانت اف تی پی
  حداکثر 4 اکانت ایمیل
  حداکثر 10 دیتابیس
  حداکثر 3 پارک دامنه
  حداکثر4 دامنه اضافه
  دسترسی CGI ندارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *
هاست 2 گیگابایت
14,900/ماهیانه
  فضای میزبانی 2 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
  حداکثر ۴ اکانت اف تی پی
  حداکثر ۴ اکانت ایمیل
  حداکثر 10 دیتابیس
  حداکثر ۴ پارک دامنه
  حداکثر ۵ دامنه اضافه
  دسترسی CGI دارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *
هاست 5 گیگابایت
20,900/ماهیانه
  فضای میزبانی 5 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
  حداکثر 6 اکانت اف تی پی
  حداکثر 6 اکانت ایمیل
  حداکثر 10 دیتابیس
  حداکثر 5 پارک دامنه
  حداکثر 6 دامنه اضافه
  دسترسی CGI دارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *
هاست 10 گیگابایت
29,900/ماهیانه
  فضای میزبانی 10 گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه ۱ ترابایت
  حداکثر ۷ اکانت اف تی پی
  حداکثر ۷ اکانت ایمیل
  حداکثر 1۵ دیتابیس
  حداکثر ۶ پارک دامنه
  حداکثر ۷ دامنه اضافه
  دسترسی CGI دارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *
هاست 20 گیگابایت
40,900/ماهیانه
  فضای میزبانی ۲۰ گیگابایت
  پهنای باند ماهیانه ۲.۵ ترابایت
  حداکثر ۸ اکانت اف تی پی
  حداکثر ۸ اکانت ایمیل
  حداکثر ۲۰ دیتابیس
  حداکثر ۷ پارک دامنه
  حداکثر ۸ دامنه اضافه
  دسترسی CGI دارد
  وب سرور لایت اسپید
  گواهی SSL رایگان
  قابلیت دریافت زیردامنه رایگان از فراهاست
  * نصب رایگان وردپرس فارسی در صورت درخواست در تیکت *